About

 

About Aberavon RFC

Aberavon RFC was founded in 1876 and moved to its present home, the Talbot Athletic Ground, in 1907.

The side was christened "The Wizards of the West" by a journalist in reaction to the brilliant back play of the 1920's. The well-known red and black hoops were adopted during the 1950’s and the wizard emblem soon followed.

The club have produced a number of Internationals and British Lions, including Allan Martin, and have reached the Welsh Cup Final in 1974, 1975 and 2011.

Since leagues were introduced in 1990-91, Aberavon have been crowned Division One Champions four times (1994-95, 1996-97, 2000-01, 2001-02) and have been in the Premiership since 2003 when regional rugby began in Wales.

Several of the current Ospreys squad have passed through Aberavon's ranks; flankers Justin Tipuric and James King, centre Ashley Beck, prop Ryan Bevington and scrum-half Rhys Webb. Tipuric, Bevington, Beck and Webb have all gone on to play for Wales.

The current crop of Ospreys Academy players playing for Aberavon are lock Sam Williams (who captains the side this season), centres Will Price and Ben John, back row Morgan Allen and prop Evan Yardley.

Hooker Marc Breeze is in the Cardiff Blues squad while former outside half Matthew Jarvis plays for Connacht and prop Will Taylor plays for Wasps.

There are a number of Barbarians in the Wizards squad with number eight Richard Morris (club record try scorer and over 500 games for the club), lock Chris Gittins, outside half Jamie Davies (club record points scorer), Marc Breeze, wing Richard Carter, Ian Moore (club captain) and flanker Chris Davies (former Wales 7’s captain).
Hanes Clwb Rygbi Aberafan

Sefydlwyd Clwb Rygbi Aberafan ym 1876 gan symud i’w gartref presennol, Maes Athletig Talbot ym 1907.

Bedyddiwyd yr ochr “Dewinwyr y Gorllewin” gan newyddiadurwr oherwydd i chwarae gwych yn y 1920au. Mabwysiadwyd y cylchau coch a du enwog yn ystod y 1950au a daeth awyrddlun y dewin yn fuan wedyn.

Mae’r clwb wedi creu nifer o chwaraewyr Rhyngwladol a Llewod, gan gynnwys Allan Martin, ac wedi cyrraedd Rownd Derfynol Cwpan Cymru ym 1974, 1975 a 2011.

Ers cyflwyno cynghreiriau ym 1990-91, coronwyd Aberafan yn Bencampwyr y Brif Adran bedair gwaith (1994-95, 1996-97, 2000-01, 2001-02) ac mae wedi bod yn y Brif Adran ers 2003 pan ddechreuodd rygbi rhanbarthol yng Nghymru.

Daeth nifer o chwaraerwyr y Gweilch drwy rengau Aberafan: y blaenasgellwyr Justin Tipuric a James King, canolwr Ashley Beck, prop Ryan Bevington a’r hannerwr Rhys Webb. Aeth Tipuric, Bevington, Beck a Webb ymlaen i chwarae dros Gymru.

Chwaraewyr presennol Academi’r Gweilch sy’n chwarae i Aberafan yw’r clo Sam Williams (capten y tymor yma) canolwyr Will Price a Ben John, cefnwr Morgan Allen a’r prop Evan Yardley.

Mae’r bachwr Marc Breeze yng ngharfan Gleision Caerdydd tra bo’r cyn faswr Matthew Jarvis yn chwarae i Connacht a’r prop Will Taylor yn chwarae i’s Wasps.

Mae nifer o Farbariaid yng ngharfan y Dewinwyr gyda rhif wyth Richard Morris (record clwb am sgorio’r mwyaf o geisiadau a thros 500 gêm i’r clwb), clo Chris Gittins, hanerwr Jamie Davies (record clwb sgoriwr pwyntiau) Marc Breeze, asgellwr Richard Carter a’r blaenasgellwr Chris Davies (cyn gapten Cymru saith-bob-ochr).


 
Fostering NPT